Soňky habarlar

Täzelikler

Türkmenistanyň türgenleriniň gatnaşmagynda XIX Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi
​​​​​​​Huançžou şäherinde XIX tomusky Aziýa oýunlary açyldy.
Sentýabr — futbol aýy
Sentýabr aýy wakalara, şol sanda futbol bilen bagly ýaryşlara we oýunlara baý boldy.
ХIХ  Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy
ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy.
Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi  açyldy
​​​​​​​2023-nj iýylyň 20-nji sentýabrynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi...
«Ahal» AFK-nyň Çempionlar ligasyna ýeňiş bilen gadam goýdy
​​​​​​​2023-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda «Ahal» futbol topary Saud Arabystanynyň «Al-Feýha» topary bilen AFK-nyň Çempionlar ligsynyň toparçadaky ilkinji duşuşygyny...
AFK-nyň kubogyndaky bäsdeşlerimiziň milli çempionatda görkezýän netijeleri
​​​​​​​Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň baýdagy astynda geçirilýän ýaryşlarda Türkmenistana wekilçilik edýän toparlaryň üçüsi («Ahal», «Altyn asyr», «Merw») çykyş edýär.
«Ahal» Çempionlar ligasyndaky ilkinji oýnuna taýýarlyk görýär
Türkmenistanyň çempiony «Ahal» Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar ligasynyň toparçadaky ýaryşynda çykyş edýär
XIX Aziýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy başlandy
​​​​​​​2023-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Aziýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy resmi taýdan başlandy.

Türkmenistanyň sport mekdepler we desgalar

Interaktiw karta