Soňky habarlar

Milano-Cortina 2026

2026-njy ýylda Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň ýer eýesi diýlip Italiýanyň Milan we Kortina d'Ampezzo saýlandy. Oýunlaryň geçiriljek ýeri Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde geçirilen Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) 134-nji sessiýasynda saýlandy.

Ses berişligiň netijesini komitetiň prezidenti Tomas Bah yglan etdi. 2026-njy ýylda geçiriljek Gyşky Olimpiýa oýunlaryny kabul etmek üçin dalaşgär hökmünde Şwesiýanyň Stokgolm şäheri hem çykyş etdi. Mundan ozal Ýaponiýanyň Sapporo şäheri, Kanadanyň Kalgari şäheri, Awstriýanyň Graz şäheri, Şweýsariýanyň Sion şäheri we Türkiýäniň Erzurum şäheri tarapyndan arzalar yzyna alyndy.

Italiýa Olimpiýa oýunlaryny dördünji gezek kabul eder. Gyşky Olimpiýa oýunlary
1956-njy ýylda Kortina d'Ampezzo şäherinde we 2006-njy ýylda Turin şäherinde geçirildi; Tomusky oýunlary 1960-njy ýylda Rim şäherinde geçirildi.