Soňky habarlar

GYŞKY OÝUNLAR SPORT BINASY

Gyşky oýunlar sport binasy 2 gatdan ybarat bolup, 3000 adama niýetlenendir. Binanyň içinde hokkeý, şekilli typmak oýunlary üçin 3000 tomaşaça niýetlenen buzly arena ýerleşýär. Arena 30x60 metr ölçeginde bolup, dünýä standartlaryna laýyk gelýär.

Binada VIP we CIP tribuna, maýyplar üçin tribunalar, tomaşaçylar üçin tribuna, köpçülikleýin habar beriş işgärleri, federasiýanyň hünärmenleri we eminler üçin otaglar, 100 adamlyk mejlisler zaly, kafeler, dynç alyş otagy, buzy arassalaýan ulaglar üçin tehniki otag ýerleşýär. Şeýle-de, bu binada billiard we pin-pong otaglary ýerleşdirilendir, oýunlaryň bu görnüşleriniň hem ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda meşhurlygy artýar.