Soňky habarlar

Türkmenistanly talyplar tomusky Uniwersiada gatnaşarlar

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda Türkmenistanyň talyplar ýygyndysynyň türgenleri Hytaý Halk Respublikasynyň Çendu şäherinde geçiriljek tomusky Uniwersiada gatnaşmak üçin ugradylar.

 Dünýä döwletleriniň talyp türgenlerini özünde jemleýän bu oýunlar 28-nji iýulda başlanyp, 8-nji awgustda tamamlanar.

Türkmenistanyň talyplar ýygyndysynyň türgenleri tomusky Uniwersiadada ýeňil atletika, uşu, suwda ýüzmek, dzýudo boýunça guraljak ýaryşlara gatnaşarlar.

Türkmenistanyň talyplar ýygyndysynyň türgenleriniň Çendu şäherinde dowam etjek tomusky Uniwersiadada üstünlik gazanyp, ýurdumyzyň ýaşyl Tuguny belentde parlatmaklaryny arzuw edýäris!

Mähri AÇYLOWA,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hünärmeni.