Soňky habarlar

Ýaşlar dünýä çempionatynda Ýulduz Jumabaýewanyň goýan rekordyny täzeläp bilmediler

Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda türkmen türgeniniň rekordy ýene-de täzelenmedi.

Çempionatyň çägindäki zenanlaryň arasynda 45 kilograma çenli agram derejesinde geçirilen ýaryşda türkiýeli türgen Jansu Bektaş ştangany silterläp götermekde 70, iteklemekde 80, iki görnüşiň jemi boýunça 154 kilogram agyrlygy eýgerip, ýaşlaryň arasynda dünýä çempiony boldy. Ýöne bu agram derejesinde hiç bir türgene türkmenistanly agyr atletikaçy ― dünýä çempiony Ýulduz Jumabaýewanyň mundan 3 ýyl ozal goýan dünýä rekordyny täzelemek başartmady.

2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynda 20 ýaşly ildeşimiz ştangany itekläp götermekde 104, iki görnüşiň jemi boýunça 179 kilogram agyrlygy eýgeripdi we dünýä rekordyny goýupdy. Soňky 3 ýyl bäri ýaş agyr atletikaçylaryň hiç birine-de bu rekordy täzelemek başardanok.

Taýýarlan Seýitnur HASANOW,

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.