Soňky habarlar

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy ýoldaşlyk duşuşygynda  hytaýly deň-duşlaryndan üstün çykdy

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U-23) Dalian şäherinde (HHR) geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda hytaýly deň-duşlaryny 2: 0 hasabynda ýeňmegi başardy.

Ahmet Agamyradowyň ýolbaşçylygynda «Aziýa kubogy-2024» saýlama ýaryşyna taýýarlyk görýän türkmen toparyna Türkmenistanyň çempionatyna wekilçilik edýän oýunçylaryň 23-si çagyryldy.

«K» saýlama toparçasynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysyny Indoneziýa we Taýwan bilen duşuşjakdygyny ýatladýarys. Duşuşyklar 6-12-nji sentýabr aralygynda Indoneziýada geçiriler.

Bijäniň netijesinde 43 topar 11 toparça bölündi. Toparçalaryň ýeňijileri we 2-nji orny eýelänleriň 4-si 2024-nji ýylda Katarda geçiriljek Aziýa çempionatyna gatnaşar.

www.tff.com.tm