Soňky habarlar

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň açylyş dabarasy «Minsk Arenada» geçirildi

5-nji awgustda GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Ol  ýerde tomaşaçylar Belarusdaky iň uly wakalardan birini görmäge ajaýyp mümkinçilik aldylar. Gatnaşan ýurtlardan gelen türgenleriň paradyny we Belarusyň Olimpiýa çempionlary tarapyndan baýdaklaryň galdyrylmagyny gördüler. Tomaşaçylar innowasiýa tehnologiýalaryna we adaty bolmadyk çeper çözgütlere syn etdiler.

Sport çäresine 23 ýurduň hersinden köpçülikleýin horeografiki çykyşlar we tutuş dabaranyň äheňini döreden özboluşly saz kompozisiýalary gatnaşyp, çykyşlary baýlaşdyrdy. Yşyklandyryş enjamlarynyň we beýleki enjamlaryň mukdary we hili haýran galdyrdy.

Dabaranyň ahyrynda ýaş gimnastikaçy — ritmiki gimnastika boýunça respublikan ýaryşlarynyň ýeňijisi Aleksandra Zubowiçiň GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň simwoliki alawyny ýakdy. Oňa ritmiki gimnastika boýunça dünýä we Ýewropa çempionatlarynyň ýeňijisi, halkara sport ussady Anastasiýa Salos hem-de Belarus Respublikasynyň sambo ýygyndysynyň baş tälimçisi, sport sambosy boýunça birnäçe gezek Ýewropa we dünýä çempiony Ýuriý Rybak ýardamçy boldy.

 

www.belarus2023games.by