Soňky habarlar

Çendu şäherinde XXXI tomusky Uniwersiada dowam edýär

Türkmenistanly  türgenler Çendu şäherinde geçirilýän XXXI  Bütindünýä tomusky Uniwersiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Çendu şäherinde dowam edýän Uniwersiada Dunanhu sport seýilgähindäki stadionda açyldy. Oýunlar 8-nji awgusta çenli dowam edip, ýaryşlar sport meýdançalarynyň 49-synda guralar.

Uniwersiada talyplaryň arasynda guralýan Olimpiýa oýunlary bilen deňeşdirip boljak derejedäki iň uly bäsleşikleriň biridir. Uniwersiada 120 ýurtdan 5000-den gowrak talyp gatnaşyp, olar sportuň 18 görnüşinde bäsleşýärler.

Türkmenistanyň talyp türgenleri ýeňil atletika, uşu, suwda ýüzmek we dzýudo ýaryşlarynda çykyş edýärler. Türkmenistanyň 4-nji gezek Bütindünýä talyp oýunlaryna öz wekillerini iberýändigini aýtmak gerek.

Türkmenistan 2012-nji ýyldan bäri Halkara uniwersitet sport federasiýasynyň (FISU) agzasydyr.

www.sportcom.gov.tm