Soňky habarlar

Merkezi Aziýanyň tennis çempionatynyň birinji tapgyry tamamlandy

2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Aşgabatda 12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Merkezi Aziýanyň tennis çempionaty başlandy.

Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň meýdançalarynda geçirilen birinji tapgyrda Türkmenistanyň gyzlar topary gyrgyzystanly garşydaşlaryny 3:0 hasabynda ýeňdi, Özbegistanly tennisçi gyzlar Täjigistanyň ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňdiler.

Oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndysy gyrgyzystanly deň-duşlaryny utmagy başardy-3:0, Gazagystanyň ýygyndysy Owganystandan gelen tennisçilerden ynamly üstün çykdy-3:0, Özbegistanyň ýygyndysy Täjigistany ýeňdi-3:0.

Merkezi Aziýanyň tennis çempionaty (U-12)

1-nji tapgyra

Gyzlar

Türkmenistan - Gyrgyzystan - 3: 0

Täjigistan - Özbegistan - 0: 3

Oglanlar

Türkmenistan - Gyrgyzystan - 3: 0

Gazagystan - Owganystan - 3: 0

Özbegistan - Täjigistan - 3: 0