Soňky habarlar

Kikboksçylar üstünlikli çykyş etdiler

Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndysynyň türgenleri V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş etdiler.

Bäsleşigiň soňky güni, ýagny 2022-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 1-nji ýyl talyby Omargeldi Nurgeldiýew 54 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medala mynasyp boldy.

Omargeldi Nurgeldiýew Özbegistana, Azerbaýjana, Alžire wekilçilik edýän türgenler bilen güýç synanyşdy.

 Türkmenistanly türgenler sportuň 10 görnüşi boýunça çykyş edip, 22 medal gazandylar.

 

 www.msy.gov.tm