Soňky habarlar

Serdar Mämmedow  V Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň çempiony boldy

2022-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň kikboks boýunça milli ýygyndysynyň türgeni Serdar Mämmedow Konýada geçirilýän V Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň altyn medalyny gazandy.

Türkmenistanly türgen Serdar Mämmedow 81 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, Azerbaýjana, Türkiýe Respublikasyna, Gazagystana, Ýemene, Özbegistana, Kameruna hem-de Alžire wekilçilik edýän bäsdeşlerinden üstün çykmagy başardy.

Türkmenistanyň ýygyndysy V Yslam raýdaşlygy oýunlaryna sportuň 10 görnüşi boýunça gatnaşyp, häzirki wagta çenli dürli görnüşli medallaryň 21-sini gazandy.  

www.msy.gov.tm