Soňky habarlar

Türkmen dzýudoçysynyň bürünç medaly

Konýa şäherinde (Türkiýe Respublikasy) geçirilýän V Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň dzýudo ýaryşyna Türkmenistanyň dzýudo milli ýygyndysyndan 11 türgen gatnaşýar.

2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysynyň türgeni, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5-nji ýyl talyby Hakberdi Jumaýew bürünç medal gazandy. Ol 60 kilograma çenli agramda çykyş edip, gyrgyzystanly, alžirli, ýemenli pälwanlar, şol sanda ildeşimiz Aýbek Omirow bilen bäsleşdi.

V Yslam raýdaşlygy oýunlaryna 56 döwletden 4000-den gowrak türgen gatnaşýandygyny ýatladýarys.

 

www.msy.gov.tm