Soňky habarlar

Halkara antidoping kodeksi

 

Gadagan edilen sanaw türkmen dilinde elýeterli däldir. Gadagan edilen sanawyň resmi teksti WADA tarapyndan saklanar we iňlis we fransuz dillerinde çap ediler. Iňlis we fransuz görnüşleriniň arasynda haýsydyr bir gapma-garşylyk ýüze çykan halatynda iňlis dilindäki görnüşi agdyklyk eder. Bu sanaw 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer.

Gadagan edilen sanaw barada doly maglumat almak üçin şu ýere basyň. 

Antidoping kodeksini ýükläp almak üçin şu ýere basyň.

 

Şeýle hem:

Terapewtiki (bejeriş üçin) Ulanmak Rugsatnama Düzgünleri  https://olympic.tm/img/pdf/new/NADAT_tm.docx

Terapewtiki (bejeriş üçin) Ulanmaklyga Rugsatnamanyň talapnamasy https://olympic.tm/img/pdf/new/tue_tm.docx

 

 

Habarlaşmak we giňişleýin maglumatlar üçin:

 

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti