Soňky habarlar

Aşgabatda hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berilýär

Şu gün (30.11.2019) Aşgabatdaky Köpugurly sport toplumynda hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berilýär. Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasy tarapyndan berilýän maglumata görä, ýaryşa dokuz topar gatnaşýar.

Gatnaşyjylar iki toparça bölünýär. «A» toparçany «Galkan», «Watançy», «Şir», «Alp Arslan» we ilkinji gezek ýaryşýan «Talyp sporty» toparlary emele getirse, «B» toparçany «Oguzhan», «Merdana», «Nesil» we «Bürgüt» toparlary düzýär. Toparçalaýyn duşuşyklar 7-nji dekabra çenli dowam eder.

9-njy dekabrda toparçalarda ikinji orny eýelän toparlaryň arasynda umumy üçünjilik ugrundaky duşuşyk geçiriler. Ýaryşyň aýgytlaýjy duşuşygy 10-njy dekabrda bolar. Final duşuşygy «A» hem-de «B» toparçalaryň ýeňijileriniň arasynda geçiriler. Bu duşuşygyň ýeňijisine Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy garaşýar.