Soňky habarlar

«Ýüpek ýoly 2023» halkara rallisine badalga berildi

Kazan kremliniň diwarlarynyň ýanynda «Ýüpek ýoly 2023» halkara rallisine badalga bermek dabarasy boldy.

«Ýüpek ýoly 2023» halkara rallisiniň Kazan ― Ufa ugry boýunça birinji tapgyry 7-nji iýulda bolup geçdi. Ýoluň umumy uzaklygy 5 müň 248 kilometre barabar bolup, onuň 2 müň 277 kilometri ýokary tizlikli ýörite bölege degişlidir.

Şu ýerde geçen «Ýüpek ýoly 2022» halkara rallisinde ýaryşyň hormat münberiniň ählisini «T2» görnüşiň ýolsuz ýerden ýöreýän awtoulaglarynda çykyş eden türkmen türgenleriniň eýeländigini ýatlamak ýakymlydyr.

www.sportcom.gov.tm