Soňky habarlar

Türkmenistanyň futbol çempionaty: 5-nji tapgyryň netijeleri

23.08.2022. Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 2022-nji ýyldaky möwsüminiň 5-nji tapgyrynyň ähli oýunlary geçirildi. Şol oýunlaryň netijelerine görä, ýaryş tablisasynda käbir üýtgeşmeler boldy.

«Ahal» 2:1 hasabynda «Köpetdagdan» üstün çykyp, 13 utuk bilen öňdeligi eýelemegini dowam etdirýär.

5-nji tapgyrda «Altyn asyr» bilen deňme-deň (0:0) oýnan «Merw» öňdebaryjy topardan 3 utuk yza galýar.  

«Energetik» bilen 0:0 hasabynda deň oýnan «Şagadam» (8 utuk) 4-nji orunda barýar.

 «Aşgabat» (3 utuk) «Nebitçiden» 3:1 hasabynda üstün çykandan soň 7-nji orny eýeleýär. Iki toparyň hem utuk sany deň bolup, «Aşgabat» goşmaça görkezijiler boýunça bir basgançak ýokarda ýerleşýär.

www.msy.gov.tm