Soňky habarlar

Bedenterbiýe we sport babatda okuwçylaryň goşmaça biliminiň bilim maksatnamalary boýunça okuwa kabul etmegiň hem-de okaýanlaryň jemleýji synagyny geçirmegiň görnüşi we tertibi

Şu ýerden doly görnüşini göçürip alyp bilersiňiz