Soňky habarlar

Suwda ýüzüji gyz Tokioda 7 medal gazanyp, ähli döwürleri rekordyny täzeledi

Tokio Olimpiadasynyň iň köp medal gazanan türgenleriniň biri awstraliýaly Emma Makkeondyr. Ol ýaryşlaryň dowamynda 4 altyn, 3 bürünç medal gazandy. 
Geliň, onuň gazanan görkezijilerini seljereliň:
7 medal – diňe şu Olimpiýa oýunlarynda däl, eýsem ähli Olimpiadalaryň taryhynda zenanlaryň arasynda iň ýokary görkezijidir.
Indi Emma Makkeon 5 gezek Olimpiýa çempiony boldy. Sebäbi Rio-2016 ady bilen geçirilen Oýunlarda hem altyn medal gazanypdy. Şeýle-de, 2 kümüş, 1 bürünç medalyň eýesi bolupdy. Bir türgende Olimpiýa medallarynyň 11-siniň bolmagy Awstraliýanyň rekordydyr.
Makkeonyň Awstraliýanyň şu Oýunlarda gazanan ähli görnüşli medallarynyň 28 göterimini gazanmagy başarandygyny bellemlidiris.
«7/24.tm»