Soňky habarlar

Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek agyr atletikaçylaryň çykyşyna türkmenistanly hünärmen eminlik eder

Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek agyr atletikaçylaryň çykyşyna türkmenistanly hünärmen eminlik eder

Tokiodaky XXXII Olimpiýa oýunlarynda agyr atletikaçylaryň çykyşyna ilkinji gezek türkmenistanly hünärmen eminlik eder. Bu jogapkärli wezipe Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň baş kätibi Çarygeldi Mämmedowa ynanyldy – diýip, «Watan» gazeti habar berdi.

Çarygeldi Mämmedow mundan ozal emin hökmünde dünýä we Aziýa çempionatlaryna we başga-da birnäçe iri halkara ýaryşlaryna gatnaşdy.

Olimpiýa oýunlarynda türgenler sportuň 33 görnüşi boýunça özara güýç synanyşarlar. 

Türkmenistana 9 türgen wekilçilik edip, olaryň 5-si agyr atletikaçylardyr.

«7/24.tm»