Soňky habarlar

Täzelikler

«Olimp» orta sport mekdebiniň zehinli ýaşlary
Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň ýurdumyzyň olimpiýa ätiýaçlygyny taýýarlaýan «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçylary ýurdumyzyň mekdeplerinde bilim alýan ýaşlaryň arasynda geçýän...