Soňky habarlar

Täzelikler

Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan bäsleşik
Olimpiýa şäherçesiniň Welotrek sport toplumynda geçirilen Türkmenistanyň Welosport federasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryş Bütindünýä welosiped gününe bagyşlandy.
Möhüm meýilnamanyň çäginde
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Ilat gaznasy we ösüş boýunça halkara maslahatynyň Hereketler meýilnamasyny» milli derejede durmuşa geçirmek bilen...
Şanly senäni dabaralandyran waka
Iri halkara ýaryşlarynda belent sepgitlere ýetip, ata Watanymyzyň dünýädäki abraýyny belende göterýän türgenlerimizi sylaglamak ajaýyp zamanamyzda asylly ýörelgä...
Olimpiýaçylarymyzyň «Soňky jaň» dabaralary
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 25-nji maýynda ýurdumyzyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary guraldy.
 Türkmenistanyň futzal boýunça naýbaşy ligasynyň ikinji aýlawy başlandy
​​​​​​​8-nji tapgyryň duşuşyklary bilen  Türkmenistanyň futzal boýunça  naýbaşy ligasynyň ikinji aýlawyna badalga berildi.
Türkmenistanyň kubogy: çärýek finalyň ilkinji oýunlary
2023-nji ýylyň 9-njy maýynda futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň çärýek finalynyň ilkinji oýunlary geçirildi.
Tennis boýunça Aşgabadyň açyk çempionaty jemlendi
​​​​​​​Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde guralan 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasyndaky tennis boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionaty...
Abraýly ýaryşlaryň ýeňijileri hormat münberinde
Düýn Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň sport durmuşynyň möhüm wakasyna öwrülen ajaýyp sport baýramçylygynyň — «Türkmenistan...

Türkmenistanyň sport mekdepler we desgalar

Interaktiw karta