Soňky habarlar

XIX Aziýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy başlandy

2023-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Aziýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy resmi taýdan başlandy. Dabara Çžeszýan welaýatynyň Hançžou şäherindäki Sihu kölünde gecirildi. Suwda ýüzmek boýunça Olimpiýa çempiony Lo Sýueszýuana ilkinji bolup alaw götermek ynanyldy.

Bu çärä alaw göterijileriň jemi 106-sy gatnaşdy. Tomusky Aziýa oýunlarynyň alaw estafetasy 8-nji sentýabrdan 20-nji sentýabr aralygynda Çžeszýan welaýatynyň 11 şäherinde geçiriler.

Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň maglumatyna görä, Hançžou şäherinde geçiriljek XIX Aziýa oýunlarynyň maksatnamasy sportuň 40 görnüşini öz içine alýar. Kibersport we breýk boýunça ýaryşlar Aziýa oýunlarynda ilkinji gezek geçirilýär.

  Hançžou şäherinde geçiriljek oýunlara Aziýa ýurtlaryndan 12 müňden gowrak türgen gatnaşar. Şol sanda türkmenistanly türgenler hem Aziýa oýunlarynda çykyş ederler.

 XIX tomusky Aziýa oýunlary 23-nji sentýabrdan 8-nji oktýabr aralygynda dowam eder.

www.sportcom.gov.tm