Soňky habarlar

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş edýärler

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda türkmen türgenleriniň gatnaşmagynda geçirilýän ýaryşlar Belarusyň sport meýdançalarynda dowam edýär.

GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda türkmen agyr atletikaçy Ýulduz Jumabaýewa 49 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy. Ol iki ugruň netijesine görä, 161 kg (71 + 90) görkeziji bilen, birinji orny eýelän russiýaly Ýelizaweta Žatkinadan (umumy agramy 171 kg / 77 + 94) yza galdy.

Türkmen agyr atletikaçy Ali Babamuradow 55 kilograma çenli agram derejesinde 215 kg (95 + 120) görkeziji bilen kümüş medal gazandy.

  Türkmen dzýudoçysy Nasiba Narimanow bürünç medalyň eýesi boldy.  Türgen 63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi.

50 kilograma çenli agram derejesinde Bekruz Bagridinow bürünç medal bilen sylaglandy. Deslapky tapgyryň synaglaryny üstünlikli ýeňip geçen türkmen türgeni ýaryşyň ýarym finalyna çykmagy başardy.

40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden dzýudoçy gyz Dilara Kandimowa Türkmenistanyň ýygyndysyna bürünç medal getirdi.

Ýaryşlar dowam edýär.

www.sportcom.gov.tm