Soňky habarlar

Türkmen kikboksçysynyň altyn medaly

Türkmen türgenleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň iýulyny hem uly üstünlikler bilen başladylar. Özbegistanyň Daşkent şäherinde guralan kikboksing boýunça halkara ýaryşy hem bu hakykatyň görkezijisine öwrüldi. Çekeleşikli ýaryşda türkmen kikboksçysy ajaýyp netije görkezdi. 75 kilogram agram derejesindäki ýaryşda ringe çykan Goçmyrat Jumanyýazow geçiren duşuşyklarynyň ählisini ýeňiş bilen tamamlady. Şeýlelikde, zehinli türkmen kikboksçysy halkara ýaryşynyň çempiony boldy.

Munuň Goçmyradyň ilkinji üstünligi däldigine ünsi çekmek gerek. Iri ýaryşlarda güýjüni synan ussat kikboksçynyň  2017-nji ýylda paýtagtymyzda geçen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hem medalyna eýe bolandygyny ýatlamalydyrys.

Ýaryşyň ähli duşuşyklary Daşkendiň «Ýunusabat» stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Şol ýaryşda türkmen türgeniniň görkezen uly netijesi dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýan kikboksing boýunça milli mekdebimiziň sazlaşykly ösdürilýändiginiň nyşany boldy.

«Türkmen sporty» gazeti.