Soňky habarlar

Halkara Olimpiýa komiteti Tokio Olimpiadasynyň baýrak gowşuryş dabarasyna örtüklerini 30 sekuntlyk aýyrmaga ygtyýar berdi

Halkara Olimpiýa komiteti (HOK) Tokio Olimpiadasynda baýrakly orunlary eýelänlere medallary bilen surata düşmek üçin 30 sekundyň dowamynda lukmançylyk örtüklerini aýyrmaga ygtyýar berdi.

Türgenler hormat münberine çykan wagtlary guramaçylaryň ýörite yşaraty bilen 30 sekundyň dowamynda örtüksiz durup bilerler. Ýöne türgenler öňküsi ýaly howpsuz aralygy saklamaga borçlydyrlar.

«7/24.tm»