Soňky habarlar

Täzelikler

Türkmenistan-Katar: sport hyzmatdaşlygy pugtalanýar
20.03.2023. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.
Türkmenistanda ýazky bak ekmek möwsümine badalga berildi
2023-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanda ýazky bak ekmek möwsümine badalga berildi.
Sport hyzmatdaşlygy rowaçlanýar
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň...
Möhüm hyzmatdaşlygyň çäginde
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hökümeti bilen bilelikdäki «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy...
Halkara zenanlar güni bilen gutlaýarys!
Gadyrly aýal-gyzlar! Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti Siziň ähliňizi ýetip gelen ajaýyp baýram — 8-nji mart...
Dabaraly maslahat
Dabaraly maslahat
Şu günler eziz Diýarymyzyň dürli pudaklarynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly maslahatlardyr wagyz-nesihat duşuşyklary giň gerime eýe bolýar....
«Olimpe uzaýan ýol»
Düýn Russiýa Federasiýasynyň Kemerowo sebitinde guralan «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlary jemlendi. Bu ýaryş sportuň...
Türkmen tennisçi gyzlar ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa saýlama oýunlarda bürünç medal gazandylar
Türkmen tennisçi gyzlar ýaşy 16-a çenli ýetginjekleriň (U-16) arasynda Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşa Aziýa/Okeaniýa saýlama zolagyndan...