Soňky habarlar

Ýaşaýyş jaý toplumy

Binalaryň gat sany                                     : 1 zemin gat

Binalaiyň jemi sany                                    : 14 sany

Binalaryň jemi gurluşyk meýdany               254 927 m

1 Adamlyk otag

: 50 otag x 6 bina (jemi 300 otag)

: 23 otag x 8 bina (jemi 184 otag)

2 Adamlyk otag

: 136 otag x 6 bina (jemi 816 otag)

: 99 otag x 8 bina (jemi 792 otag)

3 Adamlyk otag

: 50 otag x 6 bina (jemi 300 otag)

: 59 otag x 8 bina (jemi 472 otag)

4 Adamlyk otag

: 48 otag x 6 bina (jemi 288 otag)

: 46 otag x 8 bina (jemi 368 otag)

Maýyplar üçin 2 adamlyk otag (1 Maýyp 1 kömekçi)

: 2 otag x 8 bina (jemi 16 otag)

Maýyplar üçin 4 adamlyk otag (2 Maýyp  kömekçi)

: 2 otag x 8 bina (jemi 16 otag)