Soňky habarlar

Sport Işewürlik merkezi

Binanyň gat sany:

: 1-nji bina jemi - 17gat (uly blok)

: 2-nji bina jemi - 7gat (kiçi blok)

: 2 gat (köpri)

Binada mundan başga:

-    2 dükan (1-nji we 2-nji binalarda),

-    Köpri blogynda 2 restoranlar bar jemi 368 orunlyk (194 + 174),

-    2 mejlis zallary jemi 159 orunlyk (122+37),

-    2 ýygnak zallary jemi 55 orunlyk (40+15),

-    I-nji gat ýolbaşçylyk we dükan gaty ,

-    2-nji we 10-njy gatlaryň arasynda iş otaglary,

-    I l-nji we 16-njy gatlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdürligine degişli gatlar ýerleşýär.