Soňky habarlar

«Ahal» Çempionlar ligasyndaky ilkinji oýnuna taýýarlyk görýär

Türkmenistanyň çempiony «Ahal» Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Çempionlar ligasynyň toparçadaky ýaryşynda çykyş edýär.

Ildeşlerimiz ilkinji duşuşyklaryny 2023-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda   paýtagtymyzdaky «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirerler.

«Ahalyň» Çempionlar ligasynyň toparçasyndaky ilkinji bäsdeşi Saud Arabystanyň kubogynyň eýesi «Al-Feýha» kluby bolar.

«Al-Feýha» El-Majmaa şäherine wekilçilik edip, garşydaşlaryny «Korol Salman Sport Siti» stadionynda kabul edýär.

www.sportcom.gov.tm