Soňky habarlar

«Merw» AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn bäsleşigine gatnaşar

AFK-nyň kubogynyň pleý-off tapgyrynyň çäginde geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi «Merw» topary myhmançylykda Täjigistanyň «Hujand» toparyndan goşmaça wagtda üstün çykdy (2:1). «Merwe» ýeňiş getiren gollary Murat Ýakşiýew (54-nji minut) bilen Myrat Öwezmyradow (114-nji minut) tora girizdi.

Bu ýeňişden soňra «Merw» kluby «Rawşan» (Täjigistan), «Altyn asyr» (Türkmenistan) we «Abdyş-Ata» (Gyrgyzystan) klublary bilen birlikde Merkezi zonada ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynda oýnamak hukugyny gazandy.

Merkezi zonada geçiriljek AFK-nyň kubogynyň (2023/24-nji ýyllar) toparçalaýyn tapgyry 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda başlanar we 14-nji dekabrda tamamlanar. Ýaryşyň indiki tapgyryna toparçanyň diňe ýeňijisi çykar.

www.tff.com.tm