Soňky habarlar

Türkmen türgenleriniň sylaglanyş dabarasy

2022-nji ýylyň 31-nji awgustynda Olimpiýa şäherjigindäki «Sport» myhmanhanasynda halkara ýaryşlarynda ýeňiş gazanan Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

  Ýurdumyzyň abraýyny üstünlikli goran türgenlere Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan hem-de Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan  gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

  2022-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň türgenleri abraýly halkara ýaryşlarynyň 2-sine gatnaşdylar.

  Türkmenistanly ýetginjek türgenler Wladiwostokda geçen «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynda ajaýyp netije görkezdiler we netijede 16 medal (2 altyn, 3 kümüş we 11 bürünç medal) gazandylar.

  «Aziýanyň çagalary» halkara sport oýunlary Halkara Olimpiýa komiteti we ÝUNESKO tarapyndan guralyp, her dört ýyldan bir gezek geçirilýär. 

  Konýada geçirilen V Yslam raýdaşlyk oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndysy sportuň 10 görnüşi boýunça gatnaşdy. Umumytoparlaýyn bäsleşigiň jemi boýunça milli ýygyndymyz 12-nji orny eýeledi. Bu halkara ýaryşa 56 döwletden 4 müňe golaý türgen gatnaşdy. Türkmen türgenleri 23 medal ( 4 altyn, 6 kümüş we 13 bürünç) gazanmagy başardylar.

  Türkmenistanyň Prezidenti türkmen türgenlerini «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynda we V Yslam raýdaşlyk oýunlarynda gazanan üstünlikleri bilen gutlady.

Ýetilen belent sepgitler türkmen türgenleriniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkara ýaryşlarynda gazanan uly üstünligidir.  

 

www.msy.gov.tm