Soňky habarlar

Öňdebaryjylar orunlaryny çalyşýarlar

Türkmenistan futbol çempionatynyň 6-njy tapgyryndan soňra «Ahal» ýaryş tablisasynyň başyny çekýär. Ahal welaýatynyň futbol topary 16 utuk toplapdyr.

2-nji orny eýeleýän «Altyn asyryň» 12 utugy bar. «Şagadam» 11 utuk bilen 3-nji orny eýeleýär.

Milli futbol çempionatymyzyň 7-nji tapgyrynyň duşuşyklary 30-njy awgustda başlanar. Şol gün «Köpetdag» «Energetigi», «Merw» «Şagadamy», «Nebitçi» – «Altyn asyr» toparyny kabul eder. 31-nji awgustda bolsa «Aşgabat» bilen «Ahal» duşuşar.

VI tapgyr

«Altyn asyr» - «Aşgabat»-2:0

«Energetik» - «Nebitçi»-2:1

«Ahal» - «Merw»-3:1

«Şagadam» - «Köpetdag»-5:2