Soňky habarlar

Türkmenistanyň ýygyndysy V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş etdi

Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde V Yslam raýdaşlygy oýunlary  geçirilip, oňa 56 döwletden 4000-den gowrak türgen gatnaşdy.

V Yslam raýdaşlygy oýunlaryna  Türkmenistandan jemi 116 adam (81 türgen, 18 tälimçi, 2 emin, 3 lukman we 12 resmi wekil) gatnaşyp, türkmen türgenleri sportuň 10 görnüşi boýunça çykyş etdiler.

Türkmenistana wekilçilik eden türgenler sportuň ýeňil atletika, erkin göreş, grek-rim göreşi, agyr atletika, suwda ýüzmek, basketbol 3x3, ýaý atmak, dzýudo, karate-do, kikboks görnüşlerinde ýurdumyzyň sport abraýyny goradylar. Olar umumylykda 23 medala (4 altyn, 6 kümüş, 13 bürünç) mynasyp boldular.

V Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň  2022-nji ýylyň 9-18-nji awgusty aralygynda dowam edendigini ýatladýarys.

www.msy.gov.tm