Soňky habarlar

Türkmenistanyň 30-njy futbol çempionaty başlandy

Türkmenistanyň 30-njy ýubileý futbol çempionaty Aşgabatda we Türkmenbaşyda geçen dört oýun bilen başlandy.

Türkmenistanyň çempionatynyň açylyş tapgyrynyň oýunlary çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Dört duşuşygyň hiç birinde ýekeje-de deňlik hasaba alynmady.

Ikinji tapgyrda çempionlyga esasy dalaşgärleriň, ýagny «Altyn asyryň» we «Ahalyň» duşuşygy uly gyzyklanma döredýär. Türkmen derbisi diýip boljak bu toparlaryň arasyndaky oýun 7-nji awgustda geçiriler. Beýleki oýunlarda «Aşgabat»– «Köpetdag», «Energetik» – «Merw», «Nebitçi» bolsa «Şagadam» bilen duşuşarlar.

 www.turkmenistan.gov.tm