Soňky habarlar

Awazada ýeňijileri sylaglamak dabarasy geçirildi

2022-nji ýylyň 3-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda we «Ýüpek ýoly-2022» awto marafonynda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň milli ýygyndynyň türgenlerine sylag gowşurmak dabarasy boldy.

Sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup, halklaryň arasynda dostluk, ynam we özara düşünişmek ýagdaýynyň döremegine goşant goşýar. Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen Gutlagynda: «Ýurdumyzy halkara sport ýaryşlarynyň, çempionatlardyr Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän döwrebap meýdançasyna öwreris» diýdi.

Ýeňijileri gutlamak we sylaglamak dabarasy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Dabara Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Ýeňijileri gutlamak we sylaglamak dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.

www.msy.gov.tm