Soňky habarlar

Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň MEÝILNAMASY

Şu ýerden doly görnüşini alyp bilersiňiz