Soňky habarlar

Pariž 2024

2024-nji ýyldaky Tomusky Olimpiýa oýunlary şol ýylyň 2 ― 18-nji awgusty aralygynda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriler. Şeýlelikde, Pariž bir asyrlyk arakesmeden soňra ýene bir gezek Olimpiýa oýunlaryny kabul eder. Has takygy, taryhynda üçünji gezek Olimpiýa oýunlaryny kabul etjek Parižde mundan ozal 1900-nji we 1924-nji ýyllardaky Olimpiadalar geçirilipdi. Parižiň Olimpiýa oýunlary ― 2024-i kabul etjekdigi HOK-yň 2017-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Peruda geçirilen maslahatynda aýdyldy.

Oýunlary geçirmäge Germaniýanyň Gamburg, Wengriýanyň Budapeşt, Italiýanyň Rim şäherleri hem dalaşgär bolupdylar. Ýöne bu şäherler dürli ýyllarda, dürli sebäplere görä dalaşgärlikden çekildiler.

Pariž Olimpiadasynda sportuň näçe görnüşi boýunça ýaryşlaryň geçiriljekdigi heniz kesgitlenilmedi. Ýöne eýýämden bu Oýunlary göni ýaýlymda alyp berijileriň sanawyna Aziýanyň «Dentsu», Braziliýanyň «Grupo Global», Kanadanyň «CBC/Radio-Canada», TSN, RDS, Hytaýyň CCTV, Ýewropa Birleşiginiň «Discovery Communications», «Eurosport», Beýik Britaniýanyň BBC, Wengriýanyň MTVA, Ýaponiýanyň «Japan Consortium», MENA-nyň «beIN Sports», Täze Zelandiýanyň «Sky Television», KHDR-nyň «SBS», Okeaniýanyň «Sky Television», Koreýa Respublikasynyň «SBS», Russiýanyň «Perwyý kanal» we ABŞ-nyň «NBC Universal» ýaýlymlary goşuldy.