Ýurdumyzyň Ahal hem-de Balkan welaýatlarynda orta mekdepleriň bedenterbiýe mugallymlary bilen maslahatlar geçirildi